Videndelingsmøde blandt deltagere på ZBC 6. juni 2019

Videndelingsmøde blandt deltagere på ZBC 6. juni 2019

ZBC har afholdt videndelingsmøde blandt undervisere og ledere på ZBC.

Formålet med mødet var at drøfte erfaringer om projektet og videndele for at sikre, at der udvikles et ”ZBC-produkt” om emnet. Der blev også drøftet de praktiske ting i forhold til nødvendig dokumentation, til brug for registrering af blandt andet timer i projektet.  Det er aftalt at vi holder næste møde i december 2019.