Om projekt Undervisning i Iværksætteri

Danmarks erhvervsliv er præget af små og mellemstore virksomheder. Alligevel er der blandt unge mennesker ikke samme tradition for at starte og drive virksomheder, som vi ser det i andre lande i f.eks. EU.

Men der er et stort og uudnyttet potentiale for iværksætteri blandt studerende og nyuddannede i Danmark. Det er f.eks. barrierer i form af praktisk viden om opstart af egen virksomhed, som bremser iværksætterlysten.

Potentialet hos de danske unge er utvivlsomt til stede, og derfor skal flere unge nyuddannede motiveres til at starte egen virksomhed umiddelbart efter endt uddannelse. Det skal Projekt “Undervisning i iværksætteri” hjælpe med til.

Projektet – der er et EU-Socialfondsprojekt – skal udvikle og implementere undervisningsforløb, der giver elever fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed.

Se video om projektet:

Projektleder Anne Bahn Eghøje fortæller i nedenstående video om Projekt Undervisning i iværksætteri. Anne kommer bl.a. ind på baggrunden for projektet samt formål og krav i forhold til temaet iværksætteri, hvad får eleverne ud af at deltage og hvad kan iværksætterkompetencer også føre til. Desuden fortæller Anne om hvilke skoler, der med i projektet. Se video her

Viden og mod til iværksætteri

De unge skal gennem undervisning have redskaber og viden, der giver dem lyst og mod til at kaste sig ud i iværksætteri. De skal have redskaber, der hjælper dem til at drive en sund og bæredygtig forretning, og som sætter dem i stand til at svare på spørgsmål som:

  • Hvordan opstilles en forretningsplan, og hvordan sættes den i værk?
  • Hvem i mit netværk ved noget om…… og er det ok at kontakte dem?
  • Er der marked til min ide? Og hvordan analyserer jeg det?
  • Hvordan skal jeg udvikle min ide, så den bliver til en succesfuld forretning?
  • Hvis jeg får brug for hjælp, hvor kan jeg så gå hen?

Opkvalificering af undervisere og vejledere

Med Projekt “Undervisning i iværksætteri” tilbydes undervisere og vejledere fra partnerskolerne opkvalificering, så de får de bedst mulige kvalifikationer til at forestå undervisningen i iværksætteri. Opkvalificeringen giver bl.a. viden om iværksætteri, didaktiske og pædagogiske overvejelser og metoder ift. elevinvolvering.

De sættes desuden i stand til at udvikle undervisningsmaterialer, der er målrettet den differentierede målgruppe af elever på erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier.

 

Vil du vide mere om projekt “Undervisning i iværksætteri”?

Kontakt projektleder Anne Bahn Eghøje.