UIIV godt i gang med inspirationsseminar 2018

UIIV godt i gang med inspirationsseminar 2018

Erhvervsminister Rasmus Jarlov bød med sin videohilsen velkommen til inspirationsseminaret. Erhvervsministeren har et håb om, at UIIV kan være med til at give de unge gejsten til at starte op som iværksættere. Der er stort fokus på iværksætteri i Danmark og ministerens opbakning og interesse, ser vi som et skulderklap og ekstra motivation til arbejdet med udvikling af undervisningsmoduler til elever på Erhvervsskoler og Erhvervsgymnasier. Se ministerens velkomst her.

Beate Boysen fra Fonden for Entreprenørskab (FFE) tegnede rammerne for projektet og baggrunden for, hvorfor vi skal tilbyde undervisning i iværksætteri. Budskabet var at et sådant undervisningstilbud skaber værdi for både elever, uddannelsesinstitutioner og de enkelte brancher og virksomheder. Danmark er dygtige til intreprenørskab og til at fornyelse   og udvikling i etablerede virksomheder. Men når det gælder entreprenørskab, og det at skabe en ny virksomhed, så halter vi efter lande vi normalt sammenligner os med. Se Beate Boysens oplæg her.

Fonden for Entreprenørskab (FFE) støtter UIIV, fordi de ønsker at styrke Erhvervsskolernes arbejde inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri. Se mere om FFEs virke her: www.ffe-ye.dk

Tine Bork fra SMVdanmark holdt et oplæg, om at iværksætteri er med til at skabe fremtidens arbejdspladser. Iværksætteri giver ikke kun konkurrence til eksisterende virksomheder, men giver også fornyelse af brancher og bevarer eksisterende arbejdspladser.

De unge viser interesse for iværksætteri. Men tilbagemeldingen fra en nylig medlemsundersøgelse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at det typisk ikke er uddannelserne, der har givet kompetencer til at blive selvstændig. Se Tine Borks oplæg her.

SMVdanmark støtter UIIV, da iværksætteri i uddannelserne er vigtig. SMVdanmarks bidrager bl.a. med udarbejdelse af rollemodel-casefilm og casebeskrivelser om unge iværksættere. Filmene er under udarbejdelse og vil kunne ses på hjemmesiden inden længe. Se mere om SMVdanmarks virke her: smvdanmark.dk

Birgitte Helbæk Marcussen fra VIA University College præsenterede opkvalificeringsforløbene, der gennemføres for partnerskolernes undervisere og vejledere. Forløbene gennemføres af VIA University College og Studentervæksthuset Campus Nord. Der undervises ”om iværksætteri” og ”gennem iværksætteri” – hands-on, med konkrete værktøjer og redskaber, som kan tages med hjem på skolerne og afprøves. Se oplæg fra VIA University College her.

Se mere om VIA University Colleges virke her: www.via.dk

Casper Jørgensen fra Fonden for Entreprenørskab præsenterede Octoskills, som er en selvreflektions-/ selvevaluerings-app, som eleverne skal anvende før og efter deltagelse i iværksætteriundervisning relateret til UIIV. Den giver eleven et billede af egen viden og kompetencer, og ikke mindst hvilke nye kompetencer undervisningen har givet. Underviseren får et billede af, hvilke emner der bør være ekstra fokus på, og efter forløbet om undervisningen har givet eleverne det forventede løft. Se oplægget til Octoskills her.

Fonden for Entreprenørskab (FFE) støtter UIIV, fordi de ønsker at styrke Erhvervsskolernes arbejde inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri. Se mere om FFE’s virke her: www.ffe-ye.dk