Tovholdernetværksmøde nr 2. med plads til videndeling og idéudvikling

Tovholdernetværksmøde nr 2. med plads til videndeling og idéudvikling

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har for anden gang været samlet til et tværgående netværksmøde. Denne gang blev mødet afholdt hos Dalum Landbrugsskole. Temaerne var blandt andet status på milepælsskemaer fra skolerne, introduktion til inddragelse af færdigheds- og vidensmålene fra Dalum Landbrugsskole i deres undervisning. Der var også præsentation af udkast til program for 1-dags opkvalificeringsforløb, som udviklingsgruppen har udarbejdet. Formålet med denne dag, er at nye undervisere i projektet hurtigt kan blive opkvalificeret i iværksætteri undervisning. Endvidere var der præsentation af projektets materialeplatform (https://uiiv.dk/moodle/ ) samt et oplæg fra SMV Danmark omkring en ny case film til projektet.