Tovholdernetværksmøde med plads til videndeling og idéudvikling

Tovholdernetværksmøde med plads til videndeling og idéudvikling

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har været samlet til et tværgående netværksmøde.
Formålet med mødet var videndeling, lærer hinanden at kende og ikke mindst at hente inspiration og videreudvikle ideer, så vi bedst muligt kan forankre og drifte UIIV på de enkelte skoler.

Der var stor enighed om, at mødet var både relevant og givende.
Det er derfor aftalt, at netværksmøderne skal gentages løbende for at styrke gennemførelsen af UIIV, samt sikre at projektet når de forventede mål.