Tovholdere

Der har været afholdt første netværksmøde den 29. april 2019 for tovholdere.

Se referat her

Møder i gruppen afholdes halvårligt.

I forbindelse med projektforlængelsen, bliver der afholdt månedlige tovholder-netværksmøder via Microsoft teams.