Revideret definition af begrebet “iværksætteri” og grafisk illustration

Revideret definition af begrebet “iværksætteri” og grafisk illustration

Projektet har revideret begreberne iværksætteri, innovation, intraprenørskab og entreprenørskab.

Årsagen er gentagne drøftelser om tolkningen af disse begreber på vores tovholdernetværksmøder.

Projektet har lavet følgende video, der grafisk illustrerer hvordan iværksætteri tolkes i relation til Projekt Undervisning i iværksætteri.

Se den nye definition på dette link: https://uiiv.dk/projektets-definitioner-paa-ivaerksaetteri/ 

Se video her: https://youtu.be/MDSL59Bj6oo