Projektinformation

Vil du vide mere om projektets baggrund, herunder hvem der er deltagende partnere, hvad der er projektets formål, samt de overordnede aktiviteter, forventede resultater og effekter: Klik her

Projektet er organiseret med en styregruppe, en udviklingsgruppe og et projektsekretariat der varetager projektledelse og overordnet projektadministration. Derudover tilknyttes en referencegruppe som skal være med til at kvalificere projektets arbejde. Diagram over projektets organisering: Klik her

Projektet tilbyder opkvalificeringsforløb for undervisere og vejledere, som forløber over 2 x 2 dage, og er målrettet de deltagende partnere. Læs mere om opkvalificeringsforløbene her
Opkvalificeringsforløbene skal danne grundlag for udvikling af undervisningsmoduler i iværksætteri, og bliver opbygget ud fra projektets færdigheds- og vidensmål som er et fleksibelt redskab, der kan anvendes og tilrettes lokalt på den enkelte skole via Moodle platform. Du kan læse om projektets færdigheds- og vidensmål her
Efter projektets afslutning vil undervisningsmodulerne være tilgængelige for skoler uden for projektet.