Projektets definitioner på iværksætteri

Iværksætteri

Iværksætteri betyder “virksomhedsopstart”.

Opfinderdimensionen er ikke et must.
Virksomheden kan rette sig mod såvel produkt som service mm..

Virksomhedens tilbud kan fx være;

  • Nyt og banebrydende
  • Gammelt og kendt, fx gensalg af varer
  • Samme håndværksydelse som andre i byen tilbyder

 

Iværksætteriundervisning

Undervisning der skal lede frem til elevernes tilegnelse af iværksætterviden og iværksætterkompetencer rummer;

”indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at opstarte og lede en virksomhed” – FFE