Projektets definitioner på iværksætteri – rev. nov. 19

IVÆRKSÆTTERI BETYDER “OPSTART AF (EGEN) VIRKSOMHED”.

Den virksomhed, man starter, kan tilbyde såvel produkter som services og ydelser.

Uanset om der er tale om en ydelse (fx en håndværksydelse) eller salg af et produkt, kan det man tilbyder være enten:

  • nyt og banebrydende, fx:
    • en helt ny måde at løse et problem på
    • et helt nyt produkt, der opfylder et behov

eller

  • gammelt og kendt. fx:
    • gensalg af varer, man har købt
    • samme håndværksydelse som andre i byen

Fælles for al virksomhedsopstart er, at der skal være tale om at skabe ”værdi for andre”, og den værdi, der er tale om kan være social, økonomisk eller kulturel.

Iværksætteri behøver ikke indeholde en opfinder-dimension.

Iværksætteriundervisning

Undervisning der skal lede frem til elevernes tilegnelse af iværksætterviden og iværksætterkompetencer rummer;

”indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at opstarte og lede en virksomhed” – FFE.

 

Se projektets grafiske illustration af definitioner i forhold til undervisning i iværksætteri på dette link:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MDSL59Bj6oo&ar=1573648028090