Octoskills

OCTOSKILLS – et selvevalueringsværktøj

Octoskills er en app, der bruges af lærere i projektet Undervisning i Iværksætteri. Appen kan hentes både i AppStore og i GooglePlay.

Appen skal installeres og aktiveres af læreren, inden der gennemføres et elevforløb. Se hvordan i guiden nederst.

 • Octoskills er
  • et selvevalueringsværktøj – refleksionsværktøj til eleven og et formativt evalueringsværktøj til underviseren – “hvilke kompetencer rykker jeg mine elever på”? Den enkelte elev kommer til at reflektere over egne evner – “hvor stærk er jeg til …”
 • Octoskills er IKKE
  • en test/eksamen/kontrol af læreren/eleven. Eleven kan være oprigtig og intet svar er “forkert”
 • Octoskills giver læreren viden om:
  • På hvilke elementer føler eleven(erne) sig mere kompetent efter endt undervisningsforløb?
  • Stemmer mine forventninger til udbyttet overens med elevernes egen opfattelse?
  • Hvor kan jeg lægge mit fokus for at forbedre forløbet endnu mere – og opnå den tilsigtede læring?
 • Eleverne skal svare på spørgsmål inden for disse emner:
  • Kreativitet
  • Risikohåndtering
  • Tiltro til egne entreprenørielle evner
  • Entreprenørielle Intentioner
  • Planlægning
  • Netværk
  • Økonomi
  • Ressourcehåndtering
  • Enkelte baggrundsspørgsmål
 • Inden du går i gang med dit forløb skal du:
  • Downloade appen ’Octoskills’ i AppStore eller i GooglePlay
  • Oprette en lærerprofil
  • Tilføje din klasse
   • Det er vigtigt at du vælger det rigtige segment
   • Det er vigtigt at du vælger skoleåret der hedder 2018-2019 (Aug-jul)
  • For at benytte den korrekte test skal du sende en mail til morten@ffefonden.dk, hvori du skriver, at du nu har oprettet en lærerprofil

Efterfølgende vil du få mulighed for at sende et helt specifikt ’undervisning i iværksætteri’ spørgeskema ud til dine elever. Der vil være et præspørgeskema og et postspørgeskema til forløbet.

Link til Octoskills-guide findes her