Nødvendig dokumentation

ÆNDRET PROCEDURE VEDRØRENDE INDHENTNING AF NØDVENDIG DOKUMENTATION I HJEMSENDELSESPERIODEN GRUNDET CORONA. 

Der er udarbejdet en procesbeskrivelse ved online / hjemmeundervisning i forbindelse med hjemsendelsen grundet CORONA. Beskrivelsen omhandler indhentning af dokumentation for elevdeltagelse. Som udgangspunktet skal du gøre det samme online, som hvis du var fysisk tilstede i klassen med eleverne. Læs procesbeskrivelsen her

Desuden er der lavet start/slutskemaer, som kun må bruges i hjemsendelsesperioden. De er ændret, således at eleverne kan skrive elektronisk i felterne. De kan hentes her:

Startskema_uiiv v2 Corona

Slutskema_uiiv v2 – Corona

I øvrigt henvises til nedenstående dokumentation, som stadig er gældende.

******************************************************************************************

Som projektmedarbejder har du et ansvar for, at der indhentes den nødvendige dokumentation,
både på dig selv som projektmedarbejder, men også på projektdeltagerne (eleverne) som modtager din undervisning.

Nedenstående er en tjekliste for nødvendig dokumentation for projektmedarbejder og for projektdeltager (elev), samt korrekt anvendelse af logoer, ligesom du finder de nødvendige dokumenter.

Har du spørgsmål, så skal du endelig kontakte tovholderen på din skole.

Alt korrekt udfyldt dokumentation sendes til den administrative medarbejder på din skole.

Kontaktpersoner på din skole findes her: https://uiiv.dk/partnere/

 

Tjekliste – Nødvendig dokumentation for undervisere og vejledere: Klik her

 

Du finder alle nødvendige dokumenter her: (OBS brug tilbage knap).

  • “Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger UIIV”. Klik her
  • Timeregistreringskema for projektmedarbejder, Region Sjælland:  Klik her
  • Timeregistreringskema for projektmedarbejder, Øvrige regioner: Klik her
  • Vejledning for korrekt udfyldelse af timeregistreringskema for projektmedarbejder: Klik her
  • Startskema: Klik her
  • Slutskema: Klik her
  • Timeregistrering for projektdeltager (elev), Region Sjælland: Klik her
  • Timeregistrering for projektdeltager (elev), Øvrige regioner: Klik her
  • Vejledning for korrekt udfyldelse af timeregistreringskema for projektdeltager (elev): Klik her
  • Samtykkeerklæring ved foto/video kan printes her: Klik her