Midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering

Projektet har fået foretaget midtvejsevaluering, hvor der har været involvering af undervisere, elever, tovholdere og projektledelse. Generelt er oplevelsen fra eleverne, at de samlet set finder deltagelse i projektet udbytterigt, især hvor undervisningen indeholder oplæg fra iværksættere, som deler ud af deres erfaringer, ligesom det fungerer godt, når elever i grupper skal starte deres egen virksomhed.  Underviserne synes det er et godt projekt og det har givet dem et positivt udbytte at deltage. Den primære udfordring har været tid til aktiviteter i projektet, ligesom den lokale forankring er udfordret af lokal travlhed. Læs mere i midtvejsevalueringen om blandt andet anbefalinger og læring. Midtvejsevaluering UIIV nov 2019.