Vejledninger

Sådan behandler og bruger vi dine personoplysninger i projekt Undervisning i iværksætteri..
Se dokumentet: “Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger UIIV”

Vejledninger til brug for partnere:

Timeregistrering for medarbejdere:

Timeregistrering skal ske med timesedler udarbejdet af projektet. Har du ikke modtaget et timeregistreringskema for projektet, så kan du kontakte projektsekretær Luise Snitgaard – se kontaktinfo

Vejledning for korrekt udfyldelse af timeregistreringskema finder her: Vejledning til timeregistrering for medarbejder

Samtykkeerklæring for medarbejdere:

Det er fra Erhvervsstyrelsens side ikke længere et krav, at medarbejdere skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring. Erhvervsstyrelsen er dog ikke dataansvarlig, hvorfor projektet fortsat har et krav om, at samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives. Dette for at sikre at den projektansvarlige lever op til GPDR i forhold til håndtering af personfølsomme oplysninger. Samtykkeerklæringen findes her: Samtykkeerklæring til medarbejdere

 

Vejledninger til brug for projektdeltagere (elever):

Timeregistrering for projektdeltagere (elever):

Timeregistrering skal ske med timesedler udarbejdet af projektet. Har du ikke modtaget et timeregistreringskema for projektet af din skole, så kan du kontakte din underviser eller projektsekretær Luise Snitgaard – se kontaktinfo

Vejledning for korrekt udfyldelse af timeregistreringskema finder  her

Samtykkeerklæring for projektdeltagere (elever):

Det er fra Erhvervstyrelsens side ikke længere et krav, at projektdeltagere skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring. Erhvervsstyrelsen er dog ikke dataansvarlig, hvorfor projektet fortsat har et krav om, at samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives. Dette for at sikre at den projektansvarlige lever op til regler omkring håndtering af personfølsomme oplysninger og persondata.

Samtykkeerklæringen for projektdeltagere (elever) findes her

Start- og slutskema for projektdeltagere (elever):

Startskema findes her
Slutskema findes her

For vejledning til korrekt udfyldelse af start- og slutskema kontakt din underviser eller projektsekretær Luise Snitgaard – se kontaktinfo