Vejledninger

Vejledninger til brug for partnere:

Timeregistrering for medarbejdere:

Timeregistrering skal ske med timesedler udarbejdet af projektet. Har du ikke modtaget et timeregistreringsskema for projektet, så kan du kontakte projektsekretær Luise Snitgaard på mail lusn@zbc.dk. Vejledning for korrekt udfyldelse af timeregistreringsskema finder her: Vejledning til timeregistrering for medarbejder

Samtykkeerklæring for medarbejdere:

Det er fra Erhvervsstyrelsens side ikke længere et krav, at medarbejdere skal udfylde og underskrive en samtykkeerklæring. Erhvervsstyrelsen er dog ikke dataansvarlig, hvorfor projektet fortsat har et krav om, at samtykkeerklæringen skal udfyldes og underskrives. Dette for at sikre at den projektansvarlige lever op til GPDR i forhold til håndtering af personfølsomme oplysninger. Samtykkeerklæringen findes her: Samtykkeerklæring til medarbejdere

Timeregistrering for deltagere (elever):

Kontakt projektsekretær Luise Snitgaard – lusn@zbc.dk