Seneste nyt

Erhvervsskolen CELF afholdte den 11. september 2019 en workshop, hvor iværksætterigruppen fik kendskab til emnet iværksætteri, når det er i sammenhæng med projektet UIIV. Deltagerne fik indsigt i de fire kompetenceområder for færdigheds- og læringsmål, og valgte et emne i hver gruppe, der skal arbejdes videre med. På CELF er der planlagt en periode til og med uge 45, hvor der arbejdes med innovation, hvorefter underviserne afprøver undervisningsmaterialer, der er udviklet i projektarbejdet, og inden for de valgte emner i iværksætteri. Stor tak til Beate Laubel Boysen for hjælpen med at få sat fokus på opgaven. ...

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har for anden gang været samlet til et tværgående netværksmøde. Denne gang blev mødet afholdt hos Dalum Landbrugsskole. Temaerne var blandt andet status på milepælsskemaer fra skolerne, introduktion til inddragelse af færdigheds- og vidensmålene fra Dalum Landbrugsskole i deres undervisning. Der var også præsentation af udkast til program for 1-dags opkvalificeringsforløb, som udviklingsgruppen har udarbejdet. Formålet med denne dag, er at nye undervisere i projektet hurtigt kan blive opkvalificeret i iværksætteri undervisning. Endvidere var der præsentation af projektets materialeplatform (https://uiiv.dk/moodle/ ) samt et oplæg fra SMV Danmark omkring en ny case film til projektet. ...

Elever til projekt "Kørekort i Iværksætteri" på ZBC HHX Næstved 37 elever fra HHX og EUX Næstved har valgt at bruge ti tirsdag eftermiddage på valgfaget ”Kørekort i iværksætteri”, der afholdes som en del EU-socialfondsprojektet ”Undervisning i iværksætteri”. Underviserne, Flemming Krabbe, Henrik Ross og Yvonne Madsen, har sammensat et forløb, hvor unge iværksættere deler af egne erfaringer på rejsen som iværksættere. På billedet ses Chano Nielsen fra Macro Næstved der fortæller om opstarten af Macro, forandringer i rejsen og hvad er de næste mål for ham og firmaet. ”Det vigtigste er brænde for det” siger Chano. ...

Vær opmærksom på ændringer ved nødvendig dokumentation, ved fremsendelse af timesedler samt dokumentation for anvendt tid - herunder lektionsplan ved undervisningsforløb - se nyeste version af tjekliste her: Tjekliste-til-undervisere-nødvendig-dokumentation sept 2019   ...

Projektleder Anne Bahn Eghøje fortæller i nedenstående video om Projekt Undervisning i iværksætteri. Anne kommer bl.a. ind på baggrunden for projektet samt formål og krav i forhold til temaet iværksætteri, hvad får eleverne ud af at deltage og hvad kan iværksætterkompetencer også føre til. Desuden fortæller Anne om hvilke skoler, der med i projektet. Hvis du har spørgmål eller ønsker at høre mere om projektet, så kontakt Anne på følgende mail abeg@zbc.dk   Klik her eller på billedet for at se video. ...

ZBC har afholdt videndelingsmøde blandt undervisere og ledere på ZBC. Formålet med mødet var at drøfte erfaringer om projektet og videndele for at sikre, at der udvikles et ”ZBC-produkt” om emnet. Der blev også drøftet de praktiske ting i forhold til nødvendig dokumentation, til brug for registrering af blandt andet timer i projektet.  Det er aftalt at vi holder næste møde i december 2019. ...

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har været samlet til et tværgående netværksmøde. Formålet med mødet var videndeling, lærer hinanden at kende og ikke mindst at hente inspiration og videreudvikle ideer, så vi bedst muligt kan forankre og drifte UIIV på de enkelte skoler. Der var stor enighed om, at mødet var både relevant og givende. Det er derfor aftalt, at netværksmøderne skal gentages løbende for at styrke gennemførelsen af UIIV, samt sikre at projektet når de forventede mål. ...