Seneste nyt

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har været samlet til et tværgående netværksmøde. Formålet med mødet var videndeling, lærer hinanden at kende og ikke mindst at hente inspiration og videreudvikle ideer, så vi bedst muligt kan forankre og drifte UIIV på de enkelte skoler. Der var stor enighed om, at mødet var både relevant og givende. Det er derfor aftalt, at netværksmøderne skal gentages løbende for at styrke gennemførelsen af UIIV, samt sikre at projektet når de forventede mål. ...

Projekt ”Undervisning i iværksætteri” - UIIV sætter iværksætteri på skemaet og skal være med til at udvikle nye måder, hvorpå eleverne kan motiveres til at starte egen virksomhed og opleve succes som iværksætter. Iværksætteri indgår ikke i mange fagmål, og det er nyt at integrere iværksætteri i undervisningen på Erhvervsskoler og Erhvervsgymnasier.

Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan en særlig undervisningsdidaktik kan være med til at skabe iværksættere. Og hvilken viden og praktisk kunnen der skal til for at skabe rammerne for, at eleverne får blik for og kompetencer til at starte og drive en levedygtig virksomhed.

Dette var netop udgangspunktet for det inspirationsseminar som omkring 40 personer fra projektets deltagende partnere netop har deltaget i. Dagen bød på oplæg og debat samt en afsluttende workshop, hvor deltagerne gav input til de udviklede færdigheds- og vidensmål. De mange input skal kvalificere og udviklingsgruppens arbejde og udarbejdelsen af undervisningsmoduler i projektet.

Se erhvervsminister Rasmus Jarlovs videohilsen til inspirationsseminaret her.

Se billeder fra inspirationsseminaret her.

...