Seneste nyt

Kim Barding fra IBC Kolding, har lavet en video, som introducerer til projektets materialeplatform. Kim viser blandt andet, hvordan man opretter sig som bruger på platformen og hvad platformen indeholder af undervisningsforløb og materialer. Endvidere viser Kim, hvordan man indsender sit forløb via "Forløbsbeskrivelsen" samt hvor man kan give feedback på afprøvede forløb. Se videoen her...

Der er spurgt om det ikke er muligt at anvende undervisningsforløb på projektets materialeplatform https://uiiv.minefag.net/login/index.php i online- undervisning. Og det mener vi i udviklingsgruppen godt man kan. For at hjælpe dig på vej, er der lavet en kort video, som guider dig rundt på platformen og giver ideer til hvordan du kan hente PowerPoints, opgaver, oplæg mm., der kan konverteres over i din online-undervisning. Det kræver blot at du bruger lidt tid inde på platformen. Du kan se videoen her Og husk at også online forløb der anvendes i UIIV-regi, indgår i projektet. Det kræves som altid, der skal hentes den nødvendige dokumentation. https://uiiv.dk/aendret-procedure-vedroerende-indhentning-af-noedvendig-dokumentation-i-hjemsendelsesperioden-grundet-corona/...

VIGTIGT! i forbindelse med onlineforløb i denne særlige CORONA tid. Der er udarbejdet en procesbeskrivelse ved online / hjemmeundervisning i forbindelse med hjemsendelsen grundet CORONA. Beskrivelsen omhandler indhentning af dokumentation for elevdeltagelse. Som udgangspunktet skal du gøre det samme online, som hvis du var fysisk tilstede i klassen med eleverne. Desuden er der lavet start/slutskemaer, som kun må bruges i hjemsendelsesperioden. De er ændret, således at eleverne kan skrive elektronisk i felterne. Læs mere under fanen UNDERVISERE / Nødvendig dokumentation....

  I dette nyhedsbrev kan du bl.a. hente inspiration fra forskellige typer af aktiviteter der er afholdt projekt Undervisning i iværksætteri. Innovations- og iværksætterikonkurrence for EUD, HTX og HHX på CELF – et forløb der afprøvet og som CELF vil finpudse og afvikle en gang mere i foråret 2020 inden det lægges i projektets materialeplatform. Inspirationsseminar for Innovationsteamet fra Handelsgymnasiet, Køge Handelsskole - En dag på tværs med fokus på hvordan Iværksætteri kan indgå i HHX undervisningen. Networkingdag på tværs af alle partnere i UIIV – en dag hvor der var plads til at videndele og til at samle inspiration til iværksætteri undervisnings-aktiviteter, både fra andre deltagere i projektet og fra de mange unge der stillede op i konkurrencerne på Danish Entrepreneurship Award. Vil du eller din skole høre mere om, hvad projektet kan tilbyde af hjælp eller sparring til jeres næste iværksætteri-aktivitet? Så kontakt projektleder Anne Bahn Eghøje på mail abeg@zbc.dk eller din skoles UIIV-tovholder, uanset om vi skal aftale et kaffemøde eller I gerne vil have arrangeret en halv eller en hel dag, som kan være for undervisere og/eller eleverne. Det er skolernes behov for at skabe aktiviteter, der er med til at sætte rammerne, og ud fra det, kan projektledelsen hjælpe lokalt. Læs mere og lad dig inspirere i en printvenlig version her UIIV Nyhedsbrev nr 4  eller online her...

Projektet har fået foretaget midtvejsevaluering, hvor der har været involvering af undervisere, elever, tovholdere og projektledelse. Generelt er oplevelsen fra eleverne, at de samlet set finder deltagelse i projektet udbytterigt, især hvor undervisningen indeholder oplæg fra iværksættere, som deler ud af deres erfaringer, ligesom det fungerer godt, når elever i grupper skal starte deres egen virksomhed.  Underviserne synes det er et godt projekt og det har givet dem et positivt udbytte at deltage. Den primære udfordring har været tid til aktiviteter i projektet, ligesom den lokale forankring er udfordret af lokal travlhed. Læs mere i midtvejsevalueringen om blandt andet anbefalinger og læring. Midtvejsevaluering UIIV nov 2019....

Projektet har fået udarbejdet 3 nye rollemodel casefilm, som tager udgangspunkt i en ung iværksætter, som har startet sit eget værksted og bygget det op fra bunden. Filmene fortæller hver især om finansiering, drømmen og passionen samt det at starte en automekaniker værksted. Se de 3 film med Mads Wiggers, Wiggers Auto & Mekanik her  ...

3 undervisere har gennemført et forløb over 10 uger, hvor 14 elever fra ZBC HHX/EUX har fået "Kørekort i iværksætteri". Forløbet har været en blanding af gæste/oplægsholdere, hvor unge iværksættere har været på besøge og fortælle om deres erfaringer og rejse som iværksættere. Eleverne har samtidig arbejdet  med forskellige modeller og teorier, der har klædt dem på, til at kunne slutte forløbet af med en pitch præsentation af deres iværksætteri-idé. I nyhedsbrevet kan du læse mere om elevernes erfaringer fra forløbet samt om en af de unge iværksættere, der har holdt oplæg i forløbet. Du kan også læse, hvad underviserne synes er det væsentlige i forhold til at arbejde med iværksætteri i undervisningen. Læs mere og lad dig inspirere i en printvenlig version her UIIV Nyhedsbrev nr 3   eller online her...

Projektet har revideret begreberne iværksætteri, innovation, intraprenørskab og entreprenørskab. Årsagen er gentagne drøftelser om tolkningen af disse begreber på vores tovholdernetværksmøder. Projektet har lavet følgende video, der grafisk illustrerer hvordan iværksætteri tolkes i relation til Projekt Undervisning i iværksætteri. Se den nye definition på dette link: https://uiiv.dk/projektets-definitioner-paa-ivaerksaetteri/  Se video her: https://youtu.be/MDSL59Bj6oo...

ZBC’s skolepraktik-elever på merkantil, detail, Data/It samt Handel og kontor, var tirsdag den 08. Oktober 2019, samlet i ZBC Næstveds Auditorium, til en hel eventdag omkring iværksætteri. ”Målet med eventen, har siden opstarten af projektet, været at plante en spire – en gnist -  i de elever der dagligt drømmer om at være deres egen chef, men som ikke har modet til at tage springet, idet der umiddelbart kan opstå forskellige spørgsmål ved tanken om at blive iværksætter” udtaler Praktikinstruktør Rikke Petersen, der har været en del af EU-iværksætteri-projektet siden 2018. Sammen havde Praktikinstruktør Bettina Brødsgaard, Data/IT ZBC Roskilde - og Praktikinstruktør Rikke Petersen, Handel & Kontor ZBC Næstved, sammensat et program for dagen hvor den gennemgående tråd var nytænkning. De ca. 220 elever, hvoraf størstedelen var blevet fragtet i busser, arbejder til dagligt i praktikcenteret i henholdsvis Vordingborg, Slagelse, Ringsted, Roskilde og Næstved, begyndte dagen med at fortælle sidemanden om deres dag fra nu og til de stod op… hvilket krævede en helt anderledes tankegang end den vi som menneske almindeligvis bruger. Dagen bød på en bred cocktail af film, digital interaktion, samarbejdsopgaver, oplæg fra instruktørerne, samt oplæg fra både Næstved Erhverv, samt Iværksætter Morten Matras fra Leaddoubler.com. Morten gav 10 eksempler på gode råd når man som Iværksætter skal påbegynde samarbejde med kunder – og have en virksomhed med ansatte medarbejdere. 10. december 2019 går Iværksætteri-event 2,0 i luften – som er en fortsættelse af der hvor iværksætteri-event 1 slap. Denne dag afholdes, udelukkende for de super-hard-core elever der er 100 % seriøse omkring en drøm om at oprette eget CVR-nummer og derved blive sin egen chef....

Projektets Referencegruppe har afholdt det 2. møde, hvor vi mødtes hos William i Remisen i Næstved til et par super inspirerende timer. Efter mødet viste William Hansen, Willmedia rundt i Remisens lokaler sammen med Jacob Britze, makeitgoodagain, og Jakob Spodsberg, Willmedia. Alle tre unge iværksættere, der foruden at drive egne virksomheder også står bag Remisen og den daglige drift, herunder vejledning til unge kommende og nyetablerede iværksættere. Målet med referencegruppen er sparring ift. igangværende og forventede aktiviteter. Det sker ved dialog og input der kan kaldes en slags kritisk ”serviceeftersyn” og idegenerering. Det kan være omkring samarbejde med erhvervsfremmesystemet / virksomheder, inddragelse af interessenter der kan tilføre værdi til projektet og anden form for inddragelse. Og ikke mindst hvordan kan skolerne inddrage iværksætteri i undervisningen under de udstukne rammer og de begrænsninger det medfører. Alle deltagerne i gruppen har det til fælles at de brænder for iværksætteri og gerne vil være med til at gøre en forskel for unge der er i gang med en uddannelse, så endnu flere får lyst og mod til at starte deres egen virksomhed. Gruppen mødes 2 gange om året. Her er et par udpluk fra dialogen på mødet: Lærerens indstilling – der pointeres at lærerens tro på eleverne er altafgørende, også når ideerne er tossede – ”bare læreren tror på dem og støtter dem” Opmærksomhed på at rammerne og kontrolsystemet i Erhvervsskolesystemet begrænser en fleksibel tilgang og udvikling. Fokus kan også være, at man også kan blive iværksætter ved et ejerskifte og ikke nødvendigvis starte helt fra bunden af. Iværksætteri er et mindset Som iværksætter skal du slukke mange brande – det er erfaringslæring. Det er vigtigt, at man som iværksætter kender sig selv – personlige kompetencer. Man er sin jo egen chef. Iværksætteri handler også om mod og komme ud over steppen og prøve det af. Husk ”jeg kan godt og jeg er ikke dum. Der er nogen der gerne vil hjælpe mig”. Ind tænk advisory board – der er masser af mennesker der gerne vil vejlede og hjælpe / være mentor....