Author: Lars Hovgaard Jensen

Diana Telvig, faglærer på CELF, har været med i UIIV siden start, og har også deltaget i de 2 x 2 dages opkvalificeringsforløb der er afholdt for undervisere og andre interesserede fra de deltagende partnere. På det sidst afholdte webinar i projektet præsenterede Diana undervisningsmaterialer, der er udviklet på tværs af faggrupper på CELF. Der er udviklet 4 sæt power points, et til hvert af projektets 4 kompetenceområder, - og de berører stort set alle projektets færdigheds- og vidensmål. Intentionen med undervisningsmaterialerne er, at de nemt kan tilpasses og bruges på alle mulige forskellige uddannelser og varieres efter fagligt niveau og i antal lektioner. Selv om Diana ikke selv er iværksætter eller har faglig viden inden for alle de berørte områderne, synes hun forløbene er så velbeskrevne, og nemme at gå til, uden at skulle investere for meget tid til forberedelse. Og hun anbefaler alle undervisere at bruge tid på at lade sig inspirere af de mange undervisningsforløb, der findes på materialeplatformen allerede. Meget kan bruges direkte eller man kan bruge det som inspiration eller som delelementer til nye forløb. Diana stiller og svarer selv på spørgsmålet ”Hvorfor er det, vi skal undervise i iværksætteri?” ”Der er stort uudnyttet potentiale i Danmark. Og jeg synes det er vigtigt, vi motivere vores elever til at starte egen virksomhed. På Lolland, der er oplandet hvor CELF´s elever kommer fra, er der mange der ikke har så meget med i bagagen. Og det er interessant at arbejde med, og lige pludselig opleve eleverne sige:  "det kan jeg også". Derved er jeg med til at skabe en drøm”. Diana kommer også ind på, at det med at få en lærerplads ikke er så nemt. Og hvordan kan man starte en virksomhed, som måske i højere grad gør noget for at tage lærlinge i det område man bor, og på den måde ind tænke organisationen socialt? Det synes de på CELF er vigtigt få med, og derfor er bløde værdier bl.a. også en del af undervisningen. Webinaret kan ses eller genses på projektets materialeplatform, en platform der er lukket for projektets partnere. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Eghøje. Link til webinar her: https://uiiv.minefag.net/course/view.php?id=47...

Mit navn er Morten Relster og jeg har været innovations- og entreprenørskabslærer de sidste 8 år på Sct Hans skole, Odense. Her har jeg endvidere været projektleder på flere udviklingsprojekter, og jeg nærer stor passion for projektbaseret undervisning og elevcentrerede undervisningsforløb.   Mine arbejdsopgaver i UIIV vil primært være at indsamle og samle op på undervisningsforløb I indsender til projektets materialeplatform, rette til så iværksætteri er i fokus og at bruges som sparringspartner for partnerskolerne ved udvikling eller tilpasning af iværksætteriforløb.   Jeg ser frem til at møde flere af jer, når tid kommer, men tøv ikke med at kontakte mig på mail morten@ffefonden.dk eller på telefon 23399675....

Det glæder os at kunne udgive UIIV nyhedsbrev nr. 5.  Du kan blandt andet læse om forlængelse af projektet frem til 30. juni 2021 og som følge deraf en opdatering af hjemmesidens dokumenter. Der er også 2 spændende artikler om iværksætteriundervisning hos ZBC og KHS. Du kan læse hele nyhedsbrevet her...

Projekt ”Undervisning i iværksætteri” har fået bevilliget forlænges af projektperioden med 6 måneder og ny slutdato er d. 30. juni 2021. Hjemmesiden er opdateret med alt revideret materiale i forbindelse med forlængelsen. Det er eksempelvis den administrative håndbog, projektinformation og data, og timeregistreringsskemaer. Og det betyder bl.a., at der fremover skal anvendes de nye og reviderede timeskemaer ved registrering af både deltagere(elever) og medarbejdere....

Kim Barding fra IBC Kolding, har lavet en video, som introducerer til projektets materialeplatform. Kim viser blandt andet, hvordan man opretter sig som bruger på platformen og hvad platformen indeholder af undervisningsforløb og materialer. Endvidere viser Kim, hvordan man indsender sit forløb via "Forløbsbeskrivelsen" samt hvor man kan give feedback på afprøvede forløb. Se videoen her...

Der er spurgt om det ikke er muligt at anvende undervisningsforløb på projektets materialeplatform https://uiiv.minefag.net/login/index.php i online- undervisning. Og det mener vi i udviklingsgruppen godt man kan. For at hjælpe dig på vej, er der lavet en kort video, som guider dig rundt på platformen og giver ideer til hvordan du kan hente PowerPoints, opgaver, oplæg mm., der kan konverteres over i din online-undervisning. Det kræver blot at du bruger lidt tid inde på platformen. Du kan se videoen her Og husk at også online forløb der anvendes i UIIV-regi, indgår i projektet. Det kræves som altid, der skal hentes den nødvendige dokumentation. https://uiiv.dk/aendret-procedure-vedroerende-indhentning-af-noedvendig-dokumentation-i-hjemsendelsesperioden-grundet-corona/...

VIGTIGT! i forbindelse med onlineforløb i denne særlige CORONA tid. Der er udarbejdet en procesbeskrivelse ved online / hjemmeundervisning i forbindelse med hjemsendelsen grundet CORONA. Beskrivelsen omhandler indhentning af dokumentation for elevdeltagelse. Som udgangspunktet skal du gøre det samme online, som hvis du var fysisk tilstede i klassen med eleverne. Desuden er der lavet start/slutskemaer, som kun må bruges i hjemsendelsesperioden. De er ændret, således at eleverne kan skrive elektronisk i felterne. Læs mere under fanen UNDERVISERE / Nødvendig dokumentation....

  I dette nyhedsbrev kan du bl.a. hente inspiration fra forskellige typer af aktiviteter der er afholdt projekt Undervisning i iværksætteri. Innovations- og iværksætterikonkurrence for EUD, HTX og HHX på CELF – et forløb der afprøvet og som CELF vil finpudse og afvikle en gang mere i foråret 2020 inden det lægges i projektets materialeplatform. Inspirationsseminar for Innovationsteamet fra Handelsgymnasiet, Køge Handelsskole - En dag på tværs med fokus på hvordan Iværksætteri kan indgå i HHX undervisningen. Networkingdag på tværs af alle partnere i UIIV – en dag hvor der var plads til at videndele og til at samle inspiration til iværksætteri undervisnings-aktiviteter, både fra andre deltagere i projektet og fra de mange unge der stillede op i konkurrencerne på Danish Entrepreneurship Award. Vil du eller din skole høre mere om, hvad projektet kan tilbyde af hjælp eller sparring til jeres næste iværksætteri-aktivitet? Så kontakt projektleder Anne Bahn Eghøje på mail abeg@zbc.dk eller din skoles UIIV-tovholder, uanset om vi skal aftale et kaffemøde eller I gerne vil have arrangeret en halv eller en hel dag, som kan være for undervisere og/eller eleverne. Det er skolernes behov for at skabe aktiviteter, der er med til at sætte rammerne, og ud fra det, kan projektledelsen hjælpe lokalt. Læs mere og lad dig inspirere i en printvenlig version her UIIV Nyhedsbrev nr 4  eller online her...

Projektet har fået foretaget midtvejsevaluering, hvor der har været involvering af undervisere, elever, tovholdere og projektledelse. Generelt er oplevelsen fra eleverne, at de samlet set finder deltagelse i projektet udbytterigt, især hvor undervisningen indeholder oplæg fra iværksættere, som deler ud af deres erfaringer, ligesom det fungerer godt, når elever i grupper skal starte deres egen virksomhed.  Underviserne synes det er et godt projekt og det har givet dem et positivt udbytte at deltage. Den primære udfordring har været tid til aktiviteter i projektet, ligesom den lokale forankring er udfordret af lokal travlhed. Læs mere i midtvejsevalueringen om blandt andet anbefalinger og læring. Midtvejsevaluering UIIV nov 2019....