Anvendelse af logoer og skabeloner

Projekt “Undervisnings i iværksætteri” er et EU-socialfondsprojekt, hvor der stilles krav til anvendelse af logoer!
Dette gælder både på tryk og elektronisk.

Der skal som minimum være følgende logoer på alt materiale udsendt og udleveret i forbindelse med projekt “Undervisning i iværksætteri” – UIIV:

  • EU-logo
  • Vækst Forum-logo
  • Undervisning i iværksætteri-logo

 

Nedenstående findes skabeloner med logoer. Disse skabeloner kan benyttes til eksempelvis informations- og undervisningsmateriale.
Det fremgår ligeledes af nedenstående hvordan logoer anvendes korrekt – samt eksempler hvis der ikke benyttes skabeloner udviklet af projektet.
Ved spørgsmål kontakt den administrative medarbejder på din skole. For at finde kontaktpersoner på din skole – Klik her

 

Skabeloner med logoer:

UIIV Word skabelon med logoer, liggende: Klik her
UIIV Word skabelon med logoer, stående: Klik her
UIIV Excel skabelon med logoer, liggende: Klik her
UIIV Excel skabelon med logoer, stående: Klik her
UIIV Power Point skabelon med logoer: Klik her

Har du behov for andre skabeloner, så kontakt projektleder Anne Bahn Eghøje

EU plakat:

Region Sjælland: Klik her
Øvrige regioner: Klik her

Korrekt anvendelse af logoer i projekt UIIV:

Den enkelte projektpartner har ansvaret for, at EU-logo, Vækstforum Sjællands logo samt UIIV logo kan ses på alt information om projektet til offentligheden og deltagere (elever), samt at det er medfinansieret af EU’s Regional- eller Socialfond.

Alle udgivelser og informations- og markedsføringsmaterialer, både på tryk og elektronisk, skal påføres EU-logo. Det gælder eksempelvis:

  • Alt præsentationsmateriale
  • Publikationer
  • Pressemeddelelser
  • Kompetencekort
  • Opkvalificerings-/udviklingsplan

Dokumentation for brug af EU-logo:

Det skal kunne dokumenteres, at der er anvendt EU-logo under gennemførelsen af projektet. Det kan fx ske ved at gemme eksemplarer af publikationer. Da deltagere på projektet skal informeres om, at den aktivitet de deltager i, er medfinansieret af Regionalfonden eller Socialfonden, skal det kunne dokumenteres.

Eksempler:

Hvis I holder et foredrag i et lokale, hvor der anvendes en præsentation (power point el. lign.), vil informationen om, at projektet medfinansieres af EU, kunne gives til tilhørerne ved at påføre logo og evt. supplerende information på præsentationen. Det er ikke nødvendigt, at tilhørerne i lokalet skriver under på, at de har modtaget informationen.

Vi gør opmærksom på, at manglende overholdelse af disse regler kan medføre, at udgifterne i projektregnskabet ikke kan godkendes.

 

Du kan læse om Erhvervsstyrelsens krav til anvendelse af EU-logo her