Anvendelse af logoer og skabeloner

Projekt “Undervisnings i iværksætteri” er et EU-socialfondsprojekt, hvor der stilles krav til anvendelse af logoer!
Dette gælder både på tryk og elektronisk.

1. Der skal hænge den officielle EU-UIIV plakat(er) på et eller flere synlige steder i organisationen, ex. ved hovedindgangen eller administration. Minimum størrelse A3.

Projektets officielle EU-UIIV plakater:

Region Sjælland: Klik her
Øvrige regioner: Klik her

2. Der skal som minimum være følgende logoer på alt materiale udsendt og udleveret i forbindelse med projekt “Undervisning i iværksætteri” – UIIV:

  • EU-logo
  • Vækst Forum-logo
  • Undervisning i iværksætteri-logo

 

3. Andre UIIV plakater

Til ophæng ved lokaler ved afholdelse af arrangementer og undervisning, hvor I ønsker at synliggøre, at I deltager i projekt Undervisning i iværksætteri. Der findes plakater, som kan hentes her:

UIIV Plakat 50×100 forslag 1 – 1.1.

UIIV Plakat 50×100 forslag 2 – 1.1.

UIIV Plakat 50×100 forslag 3 – 1.1.

UIIV Plakat 50×100 forslag 4 – 1.1.

Nedenstående findes skabeloner med logoer. Disse skabeloner kan benyttes til eksempelvis informations- og undervisningsmateriale.
Det fremgår ligeledes af nedenstående hvordan logoer anvendes korrekt – samt eksempler hvis der ikke benyttes skabeloner udviklet af projektet.
Ved spørgsmål kontakt den administrative medarbejder på din skole. For at finde kontaktpersoner på din skole – Klik her

 

Skabeloner med logoer:

UIIV Word skabelon med logoer, liggende: Klik her
UIIV Word skabelon med logoer, stående: Klik her
UIIV Word skabelon med logoer (UIIV logo-grupperet), stående: Klik her

UIIV Excel skabelon med logoer, liggende: Klik her
UIIV Excel skabelon med logoer, stående: Klik her

UIIV Power Point skabelon med logoer: Klik her

UIIV Power Point skabelon med logoer version 2: Klik her

UIIV Power Point med logoer fra projektpartnere og støttegivere (bruges ex. som sidste slide og – eller ved oplæg til større forsamlinger, ved videooptagelser eller andet hvor der kommunikeres viden om UIIV) – Klik her

Har du behov for andre skabeloner, så kontakt projektleder Anne Bahn Eghøje

Korrekt anvendelse af logoer i projekt UIIV:

Den enkelte projektpartner har ansvaret for, at EU-logo, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses logo samt UIIV logo kan ses på alt information om projektet til offentligheden og deltagere (elever), samt at det er medfinansieret af EU’s Regional- eller Socialfond.

Alle udgivelser og informations- og markedsføringsmaterialer, både på tryk og elektronisk, skal påføres EU-logo. Det gælder eksempelvis:

  • Alt præsentationsmateriale
  • Publikationer
  • Pressemeddelelser
  • Kompetencekort
  • Opkvalificerings-/udviklingsplan

Du kan læse om Erhvervsstyrelsens krav til anvendelse af EU-logo her

Dokumentation for brug af EU-logo:

Det skal kunne dokumenteres, at der er anvendt EU-logo under gennemførelsen af projektet. Det kan fx ske ved at gemme eksemplarer af publikationer. Da deltagere på projektet skal informeres om, at den aktivitet de deltager i, er medfinansieret af Regionalfonden eller Socialfonden, skal det kunne dokumenteres.

Eksempler:

Hvis I holder et foredrag i et lokale, hvor der anvendes en præsentation (power point el. lign.), vil informationen om, at projektet medfinansieres af EU, kunne gives til tilhørerne ved at påføre logo og evt. supplerende information på præsentationen. Det er ikke nødvendigt, at tilhørerne i lokalet skriver under på, at de har modtaget informationen.

Vi gør opmærksom på, at manglende overholdelse af disse regler kan medføre, at udgifterne i projektregnskabet ikke kan godkendes.