marts 2020

VIGTIGT! i forbindelse med onlineforløb i denne særlige CORONA tid. Der er udarbejdet en procesbeskrivelse ved online / hjemmeundervisning i forbindelse med hjemsendelsen grundet CORONA. Beskrivelsen omhandler indhentning af dokumentation for elevdeltagelse. Som udgangspunktet skal du gøre det samme online, som hvis du var fysisk tilstede i klassen med eleverne. Desuden er der lavet start/slutskemaer, som kun må bruges i hjemsendelsesperioden. De er ændret, således at eleverne kan skrive elektronisk i felterne. Læs mere under fanen UNDERVISERE / Nødvendig dokumentation....