september 2019

Projektets Referencegruppe har afholdt det 2. møde, hvor vi mødtes hos William i Remisen i Næstved til et par super inspirerende timer. Efter mødet viste William Hansen, Willmedia rundt i Remisens lokaler sammen med Jacob Britze, makeitgoodagain, og Jakob Spodsberg, Willmedia. Alle tre unge iværksættere, der foruden at drive egne virksomheder også står bag Remisen og den daglige drift, herunder vejledning til unge kommende og nyetablerede iværksættere. Målet med referencegruppen er sparring ift. igangværende og forventede aktiviteter. Det sker ved dialog og input der kan kaldes en slags kritisk ”serviceeftersyn” og idegenerering. Det kan være omkring samarbejde med erhvervsfremmesystemet / virksomheder, inddragelse af interessenter der kan tilføre værdi til projektet og anden form for inddragelse. Og ikke mindst hvordan kan skolerne inddrage iværksætteri i undervisningen under de udstukne rammer og de begrænsninger det medfører. Alle deltagerne i gruppen har det til fælles at de brænder for iværksætteri og gerne vil være med til at gøre en forskel for unge der er i gang med en uddannelse, så endnu flere får lyst og mod til at starte deres egen virksomhed. Gruppen mødes 2 gange om året. Her er et par udpluk fra dialogen på mødet: Lærerens indstilling – der pointeres at lærerens tro på eleverne er altafgørende, også når ideerne er tossede – ”bare læreren tror på dem og støtter dem” Opmærksomhed på at rammerne og kontrolsystemet i Erhvervsskolesystemet begrænser en fleksibel tilgang og udvikling. Fokus kan også være, at man også kan blive iværksætter ved et ejerskifte og ikke nødvendigvis starte helt fra bunden af. Iværksætteri er et mindset Som iværksætter skal du slukke mange brande – det er erfaringslæring. Det er vigtigt, at man som iværksætter kender sig selv – personlige kompetencer. Man er sin jo egen chef. Iværksætteri handler også om mod og komme ud over steppen og prøve det af. Husk ”jeg kan godt og jeg er ikke dum. Der er nogen der gerne vil hjælpe mig”. Ind tænk advisory board – der er masser af mennesker der gerne vil vejlede og hjælpe / være mentor....

Erhvervsskolen CELF afholdte den 11. september 2019 en workshop, hvor iværksætterigruppen fik kendskab til emnet iværksætteri, når det er i sammenhæng med projektet UIIV. Deltagerne fik indsigt i de fire kompetenceområder for færdigheds- og læringsmål, og valgte et emne i hver gruppe, der skal arbejdes videre med. På CELF er der planlagt en periode til og med uge 45, hvor der arbejdes med innovation, hvorefter underviserne afprøver undervisningsmaterialer, der er udviklet i projektarbejdet, og inden for de valgte emner i iværksætteri. Stor tak til Beate Laubel Boysen for hjælpen med at få sat fokus på opgaven. ...

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har for anden gang været samlet til et tværgående netværksmøde. Denne gang blev mødet afholdt hos Dalum Landbrugsskole. Temaerne var blandt andet status på milepælsskemaer fra skolerne, introduktion til inddragelse af færdigheds- og vidensmålene fra Dalum Landbrugsskole i deres undervisning. Der var også præsentation af udkast til program for 1-dags opkvalificeringsforløb, som udviklingsgruppen har udarbejdet. Formålet med denne dag, er at nye undervisere i projektet hurtigt kan blive opkvalificeret i iværksætteri undervisning. Endvidere var der præsentation af projektets materialeplatform (https://uiiv.dk/moodle/ ) samt et oplæg fra SMV Danmark omkring en ny case film til projektet. ...

Elever til projekt "Kørekort i Iværksætteri" på ZBC HHX Næstved 37 elever fra HHX og EUX Næstved har valgt at bruge ti tirsdag eftermiddage på valgfaget ”Kørekort i iværksætteri”, der afholdes som en del EU-socialfondsprojektet ”Undervisning i iværksætteri”. Underviserne, Flemming Krabbe, Henrik Ross og Yvonne Madsen, har sammensat et forløb, hvor unge iværksættere deler af egne erfaringer på rejsen som iværksættere. På billedet ses Chano Nielsen fra Macro Næstved der fortæller om opstarten af Macro, forandringer i rejsen og hvad er de næste mål for ham og firmaet. ”Det vigtigste er brænde for det” siger Chano. ...

Vær opmærksom på ændringer ved nødvendig dokumentation, ved fremsendelse af timesedler samt dokumentation for anvendt tid - herunder lektionsplan ved undervisningsforløb - se nyeste version af tjekliste her: Tjekliste-til-undervisere-nødvendig-dokumentation sept 2019   ...