juni 2019

ZBC har afholdt videndelingsmøde blandt undervisere og ledere på ZBC. Formålet med mødet var at drøfte erfaringer om projektet og videndele for at sikre, at der udvikles et ”ZBC-produkt” om emnet. Der blev også drøftet de praktiske ting i forhold til nødvendig dokumentation, til brug for registrering af blandt andet timer i projektet.  Det er aftalt at vi holder næste møde i december 2019. ...

Tovholdere og repræsentanter fra alle deltagende partnere har været samlet til et tværgående netværksmøde. Formålet med mødet var videndeling, lærer hinanden at kende og ikke mindst at hente inspiration og videreudvikle ideer, så vi bedst muligt kan forankre og drifte UIIV på de enkelte skoler. Der var stor enighed om, at mødet var både relevant og givende. Det er derfor aftalt, at netværksmøderne skal gentages løbende for at styrke gennemførelsen af UIIV, samt sikre at projektet når de forventede mål. ...