Referencegruppemøde 13.sept 2019 hos Remisen Næstved

Referencegruppemøde 13.sept 2019 hos Remisen Næstved

Projektets Referencegruppe har afholdt det 2. møde, hvor vi mødtes hos William i Remisen i Næstved til et par super inspirerende timer.

Efter mødet viste William Hansen, Willmedia rundt i Remisens lokaler sammen med Jacob Britze, makeitgoodagain, og Jakob Spodsberg, Willmedia. Alle tre unge iværksættere, der foruden at drive egne virksomheder også står bag Remisen og den daglige drift, herunder vejledning til unge kommende og nyetablerede iværksættere.
Målet med referencegruppen er sparring ift. igangværende og forventede aktiviteter. Det sker ved dialog og input der kan kaldes en slags kritisk ”serviceeftersyn” og idegenerering. Det kan være omkring samarbejde med erhvervsfremmesystemet / virksomheder, inddragelse af interessenter der kan tilføre værdi til projektet og anden form for inddragelse. Og ikke mindst hvordan kan skolerne inddrage iværksætteri i undervisningen under de udstukne rammer og de begrænsninger det medfører.
Alle deltagerne i gruppen har det til fælles at de brænder for iværksætteri og gerne vil være med til at gøre en forskel for unge der er i gang med en uddannelse, så endnu flere får lyst og mod til at starte deres egen virksomhed. Gruppen mødes 2 gange om året.

Her er et par udpluk fra dialogen på mødet:

Lærerens indstilling – der pointeres at lærerens tro på eleverne er altafgørende, også når ideerne er tossede – ”bare læreren tror på dem og støtter dem”

Opmærksomhed på at rammerne og kontrolsystemet i Erhvervsskolesystemet begrænser en fleksibel tilgang og udvikling.

Fokus kan også være, at man også kan blive iværksætter ved et ejerskifte og ikke nødvendigvis starte helt fra bunden af.

Iværksætteri er et mindset

Som iværksætter skal du slukke mange brande – det er erfaringslæring.

Det er vigtigt, at man som iværksætter kender sig selv – personlige kompetencer. Man er sin jo egen chef.

Iværksætteri handler også om mod og komme ud over steppen og prøve det af. Husk ”jeg kan godt og jeg er ikke dum. Der er nogen der gerne vil hjælpe mig”.

Ind tænk advisory board – der er masser af mennesker der gerne vil vejlede og hjælpe / være mentor.