Mere iværksætteri i Danmark

Der er et stort og uudnyttet potentiale for iværksætteri i Danmark. Her i landet har vi ikke samme tradition for iværksætteri blandt studerende og nyuddannede som andre lande i f.eks. EU.

Men potentialet er der! Derfor skal flere unge nyuddannede motiveres til at starte egen virksomhed umiddelbart efter endt uddannelse. Det skal Projekt “Undervisning i iværksætteri” hjælpe med til.

Projektet – der er et EU-Socialfondsprojekt – udvikler og implementerer undervisningsforløb, der giver elever fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed.

“Undervisning i iværksætteri” fokuserer på at fremme evnen til at tænke innovativt, og til at omsætte gode ideer til produkter og services.